Przedszkole Publiczne – nieodpłatne

Przedszkole Publiczne – nieodpłatne

Nasze Przedszkole jest placówką publiczną, co oznacza, że korzystanie z usług Przedszkola do 5 h jest nieodpłatne. My zapewniamy bezpłatną edukację w godzinach od 7.00-14.00. Przedszkole jest otwarte przez cały rok.

O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

Do Przedszkola można zapisać się również w trakcie roku. Cykl zajęć adaptacyjnych planowany jest zazwyczaj na sierpień, lub na początku września.

W przypadku chęci zapisania dziecka do Przedszkola należy zgłosić taką chęć drogą mailową lub telefoniczną.

https://antibiotictabs.com/calierdoxina/index.html

Dodaj komentarz