Oferta

Zapisy do Przedszkola są prowadzone przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

Przedszkole jest placówką publiczną – korzystanie z usług przedszkola w godzinach od 7.00-14.00 jest nieodpłatne. Po godzinie 14.00 naliczana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.  

Z usług Przedszkola można skorzystać również w okresie wakacyjnym (dotyczy także dzieci uczęszczających na co dzień do innych placówek).

Nasze Przedszkole jest otwarte przez cały rok.

W ramach korzystania z usług Przedszkola oferujemy:

 • opiekę nad Dzieckiem w godzinach od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku (w wakacje od 7.00 do 17.00)
 • realizację podstawy programowej MEN
 • język angielski
 • zajęcia plastyczne, gimnastyczne i edukacyjne
 • religię
 • audycje muzyczne
 • teatrzyki
 • konsultacje psychologa
 • konsultacje logopedy 

Dla chętnych, za dodatkową opłatą, są prowadzone następujące zajęcia dodatkowe:

 • taniec 
 • rytmika
 • dogoterapia
 • judo
 • warsztaty podróżnicze

Istnieje możliwość wykupienia pełnego dziennego wyżywienia: śniadania – 3,5 zł, II śniadania (owoce) – 1 zł, obiadu – 9,5 zł oraz podwieczorku – 2,5 zł.

W przypadku niekorzystania przez Dziecko z danego posiłku, nie nalicza się kwoty za wyżywienie.