Ramowy Plan Dnia

7:00 – 8:30Przyjmowanie dzieci, rozmowy, indywidualne kontakty z rodzicami, zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.
8:30 – 9:00Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne; Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
9:00 – 9:30Śniadanie
9:30 – 12:30Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
12:30-13:00Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu; Obiad
13:00 – 13:30Relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp. Praca indywidualna
13:30 – 14:30Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe; zajęcia dodatkowe; Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców) Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
14:30-15:00Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku; Podwieczorek
15:00 – 17:30Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci